ทำธุรกิจส่วนตัว กับการเป็นเจ้านายตัวเอง

ในปัจจุบัน หลาย ๆ คน หันมาทำธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากว่า ไม่มีการกำหนดเวลาการทำงานตายตัว อย่างเช่น เข้างาน 09.00 น. เลิกงาน 17.00 น. เหมือนอย่างเช่นการเป็นลูกจ้างของคนอื่น อีกทั้งการเป็นลูกจ้างยังมีกำหนดวันลาป่วย ลากิจ และข้อกำหนดตามนโยบายของบริษัทนั้น ๆ เป็นตัวกำหนด จึงทำให้หลาย ๆ คนหันมาสนใจการทำธุรกิจส่วนตัว เพื่อเป็นนายจ้างของตัวเอง

ธุรกิจส่วนตัวมีด้วยกันหลายประเภท อาทิเช่น ร้านมินิมาร์ท, ร้านกาแฟ, รับจ้างออกแบบต่าง ๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการทำธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่แค่เพียงมีเงินทุน ก็จะสามารถมีธุรกิจส่วนตัวได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองที่สูงมาก เนื่องจากเมื่อเป็นเจ้านายตนเอง จะทำงานเวลาไหนก็ได้ แต่หากไม่มีวินัยในตนเอง ก็อาจทำให้ส่งผลเสียต่อธุรกิจได้ นอกจากนี้ ควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านธุรกิจ เนื่องจากหากมีความรู้อาจทำให้เกิดการขาดทุนในธุรกิจของตน และธุรกิจเจ๊งในที่สุดได้ อีกทั้งผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหมั่นศึกษาหาความรู้ด้านธุรกิจอยู่เสมอ ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลไกการตลาด    กลยุทธ์การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสร้างโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาตนเองและธุรกิจให้เติบโตขึ้นไปได้

ทำธุรกิจส่วนตัว-กับการเป็นเจ้านายตัวเอง

การทำธุรกิจส่วนตัว กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่ก็ไม่ได้ง่ายดายนัก ผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวควรจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดอะไรที่แปลกใหม่ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เนื่องจากว่าในตลาดธุรกิจนั้น เป็นตลาดที่มีคู่แข่งจำนวนมาก นอกจากจะต้องทำให้ธุรกิจของตนเองอยู่รอดด้วยตนเองแล้ว ก็ยังต้องต่อสู้และแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจเพื่อความอยู่รอดอีกด้วย และถึงแม้ว่าธุรกิจจะสามารถขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุด สามารถสร้างชื่อเสียง รายได้ และกำไรให้กับตนเองได้ แต่สิ่งสำคัญต่อมาก็คือการคงคุณภาพของธุรกิจให้ดีต่อไป และการพัฒนาให้ดีต่อไปยิ่ง ๆ ขึ้นและถึงแม้ว่าธุรกิจจะซบเซา มาจนถึงจุดที่แทบจะไม่มีกำไร เจ้าของธุรกิจก็จะต้องรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีคิด หรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจกลับมาสร้างกำไรและเติบโตต่อได้

จะเห็นได้ว่า การทำธุรกิจส่วนตัวนั้นก็มีทั้งข้อดี และข้อเสียอยู่ในตัวของมันเอง ซึ่งข้อดีก็ได้แก่ การเป็นเจ้านายตัวเอง ไม่ต้องเข้มงวดในเรื่องของเวลาการทำงานที่เคร่งครัด แต่สามารถยืดหยุ่นได้ แต่ทว่าข้อเสียก็คือ คู่แข่งในตลาดธุรกิจมีจำนวนมาก ดังนั้น ผู้ทำธุรกิจส่วนตัวจึงต้องเป็นบุคคลที่มีความขยัน รับผิดชอบ และหมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ๆ

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะทำธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นลูกจ้าง การพัฒนาตนเอง และการพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละยุคสมัย ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนพึงมี เพื่อที่จะสามารถพัฒนาตนเอง และงานของตนให้ดียิ่งขึ้นได้

Be Sociable, Share!