คำศัพท์ที่เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด มีอะไรบ้าง

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด มีอะไรบ้าง

กล้องวงจรปิด CCTV Camera

คำศัพท์และคำอธิบาย

Auto Iris              ระบบเลนส์กล้องที่มีความสามารถในการปรับรูรับแสงอัตโนมัติ เพื่อให้ระดับแสง ตามสภาพแวดล้อม ส่งผลให้ภาพมีระดับความสว่างของแสงที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวัน มีแสงสว่างมาก เพราะ Auto Iris จะปรับรูรับแสงให้แคบลง เพื่อรับแสงให้น้อยลง

กล้องวงจรปิด

BLC       การชดเชยแสงทั้งภาพ เพื่อให้วัตถุที่สนใจในภาพได้รับความสว่างสามารถมองเห็นรายละเอียด โดยไม่สนใจวัตถุที่อยู่รอบนอก

BNC      เป็นหัวต่อของสายเคเบิ้ลใช้ในระบบกล้องวงจรปิด

CCTV มาจากคำว่า Close Circuit Television หรือ โทรทัศน์วงจรปิด เป็นระบบที่ใช้ดูภาพจาก กล้องวงจรปิด ไว้ดูกันในกลุ่มของตัวเอง ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบ Broadcast TV  เป็นโทรทัศน์แบบแพร่ภาพ ที่เปิดให้คนทั่วๆไปที่มีเครื่องรับภาพ รับชม

Day & Night       คือ ระบบกล้องที่ให้ภาพได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน

DVR      มาจากคำว่า Digital Video Recorder เป็นเครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล ใช้อัดภาพจากกล้องจรปิด โดยใช้ฮาร์ดดิสก์ (ระบบเดิมจะเป็น Analog Video Recorder – จะใช้การบันทึกด้วยเทป)

Frame rate           ความเร็วในการ แสดงภาพใน 1 วินาที มีหน่วยเป็น FPS – Frames per second  ถ้าคุณสมบัติในการบันทึกเท่ากับ 25 FPS ต่อ 1 กล้อง แสดงว่าภาพที่ได้จะเป็นภาพต่อเนื่อง เวลาที่เราดูย้อนหลัง

Horizontal Resolution      ความละเอียดของกล้องแนวนอนมีหน่วยวัด เป็น TV Line  ตัวเลขยิ่งมากความชัดเจนของรูปก็ยิ่งมาก

IP CAMERA      กล้องวงจรปิดที่มีอุปกรณ์แปลงสัญญาณ Video เป็นสัญญาณดิจิตอล เพราะฉะนั้นตัวกล้องต้องเชื่อมต่อกับระบบ Network แต่ละกล้องจะมี IP Address เฉพาะตัว

Iris         ค่ารูรับแสงของกล้องวงจรปิด แบ่งเป็น 3 แบบคือ

1.Fixed-iris ลักษณะการทำงานเป็นการคงที่ของค่ารูรับแสง

2.Manual-iris ลักษณะ การทำงานจะปรับระยะของค่ารูรับแสงได้

3.Auto-iris ลักษณะ การทำงานเป็นการปรับรูรับแสงเองอัตโนมัติ

Illumination        คือ ค่าของแสงสว่างที่ทำให้ตัวกล้องสามารถทำงานได้ และมองเห็นภาพได้ มีค่าเป็น Lux ถ้าค่า Lux ยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งถือว่ากล้องตัวนั้นสามารถมองเห็นในที่ที่มีแสงน้อยๆได้ดีมากขึ้น

Lux        หมายถึง ค่าของแสงสว่างที่ทำให้ตัวกล้องสามารถทำงานได้และสามารถเห็นภาพได้ มีค่าเป็น Lux ถ้ามีค่า Lux ยิ่งน้อย ถือว่ากล้องตัวนั้นสามารถมองเห็นในที่มีแสงน้อยๆได้ ดี

Motion Detect     เป็นระบบการบันทึกภาพตรวจจับความเคลื่อนไหว นั่นคือ Motion Detect ของระบบกล้องวงจรปิด ทำงานโดยอาศัยความแตกต่างของภาพ 2 ภาพโดยอาศัยการเปรียบเทียบ pixel เดิมกับจำนวนที่เปลี่ยนไป( ณ ตำแหน่งเดียวกัน)

PAL       ย่อมาจาก Phase Alternating Line เป็นมาตรฐานของการแสดงภาพ มีค่าแสดงภาพทางแนวนอน 625 เส้น 50 เส้นทางแนวตั้ง ความถี่ 25 ภาพต่อวินาที มีการแยกสัญญาณภาพและเสียง

Pixels    เป็นตัวเลขแสดง จำนวนจุดแสดงสีของข้อมูลภาพในแบบดิจิตอล โดยมีความสัมพันธ์กับขนาดของหน้าจอแสดงผล จำนวนตัวเลขของ Pixels ทำให้สีของภาพที่แสดงมีความสวยสดและงดงามขึ้น

PTZ       ย่อมาจาก Pan Tilt Zoom มีความหมายตรงดังนี้

Pan = ส่าย ซ้าย ขวา

Tilt = ก้ม เงย

Zoom = การขยายภาพ ให้สามารถมองภาพในระยะไกลชัดขึ้น

TCP / IP               เป็นชุดของรูปแบบที่ใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายของอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ให้สามารถใช้สื่อสารจากต้นทางข้ามเครือข่ายไปยังปลายทาง และหาเส้นทางที่จะส่งข้อมูลไปได้เอง

WDR     ย่อจาก Wide Dynamic Range คือ การที่กล้องถ่ายภาพซ้อนกัน 2 ใบในเวลาเดียวกัน ใบนึงถ่ายภาพในช่วงปกติ อีกใบนึงถ่ายให้มีความสว่างมากกว่าปกติ นำภาพที่ได้มาซ้อนกัน ทำให้ภาพทั้งภาพมีรายละเอียดมากขึ้น คือส่วนที่มืดก็ดึงภาพให้สว่างขึ้น และส่วนที่สว่างเกินไปก็ดึงรายละเอียดกลับมา ก็จะทำให้มองเห็นรายละเอียดภาพ

White balance     คือ การปรับ สมดุลของแสงสีขาวในสภาวะที่มีแสงต่างกัน อาทิ วัตถุสีขาวในตอนที่มีแสงแดดส่อง กับตอนที่ไม่มีแสงส่อง ถ้ากล้องมีระบบ Auto White Balance ระบบจะปรับสีให้เป็นสีขาวโดยอัตโนมัติ

 

Be Sociable, Share!